Textielorganisaties

Oganisaties die op textielgebied bezig zijn, in Nederland of ook daarbuiten. Kent u een organisatie die hier ontbreekt? Stuur dan een e-mail naar ofni.[antispam].@merklap.nl.

Disclaimer: MERKWAARDIG Vereniging Liefhebbers Merklappen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook voor de op deze en andere pagina’s vermelde links, alsmede voor de inhoud van de gelinkte pagina’s. Het bestuur behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, een link te weigeren, dan wel te verwijderen.